Staklo

staklo beograd

Staklo i njegova primena u građevinarstvu ima veoma važnu ulogu. U dalekoj prošlosti staklene komadiće su ljudi koristili za vitraže, a danas ima široku primenu u građevinarstvu. Najčešća primena stakla je kod izrade prozora, vrata, fasada, pregrada ali i ostalih elemanta kod uređenja enterijera i eksterijera nekog prostora. Upotreba stakla u arhitekturi i građevinarstvu nije samo ograničena na klasično ravno staklo, obrada stakla se razvijala prema zahtevima tržišta tako da sada staklo prizvodimo u raznim oblicima i raznim karakteristikama. Danas možemo videti fasade zgrada obložene zid-zavesama, zakrivljene staklene površine pa i podne površine staklene po kojima hodamo.

 

Radi povećanja izolacije stakla kako termo tako i buke dva stakla spajamo preko distancera u termopaket ili termopan staklo. Pored dva stakla, a može ih biti i tri imamo distancere koje prave među prostor između stakala u kome je suvi vazduh ili inertan gas. Velika je zabluda da je to vakum staklo mada ga neki i danas tako zovu jer staklo pored toga što je krto ono je i elastično pa bi ga vakum privukao i spojio dva stakla što nam nikako nebi odgovaralo jer među prostor je jako bitan za izolaciju. Atomi u gasu koji se nalazi u među prostoru termopan stakla svojim kretanjem prenose hladnoću ili toplotu sa jednog na drugo staklo. Eksperimentalnim ispitivanjima je utvrđeno da je optimalan razmak između stakala koje omogućuje najmanji prelaz toplote sa stakla na staklo je 15-16 mm.

 

Cene termoizolacionog stakla pogledajte ovde >>

NAPOMENA: Cene su veleprodajne i odnose se na kupovinu 50 ili više kvadratnih metara stakla.

 

Zbog svega ovoga u ovaj među prostor se umesto vazduha stavlja inertan gas najčešće Argon kod koga je kretanje atoma daleko smanjeno. Za izradu termopana koristimo razna stakla i nihove kombinacije u zavisnosti od željene karakteristike. U pogonima Rollplasta je automatizovana linija za proizvodnju termopan stakla. Izrada stakla na automatizovanoj liniji i aktivnom kontrolom kvaliteta garantuje da je staklo propisanog kvaliteta. Garancija kvaliteta je i GUARDIAN Evropa koji je jedan od najvećih svetskih proizvođača stakla i proizvoda od stakla.

Stakla GUARDIAN koje koristimo pri izradi staklopaketa:

Flot staklo ( jedinično staklo) - Najzastupljenije u svetskoj proizvodnji stakla 90% je ravno flot staklo. Ovo staklo je obično i bezbojno, a može se raditi i u boji (drugi naziv “Parsol“) kod koga je masa hemijskim putem ofarbana tako da staklo bude obojeno radi zaštite od UVA zraka i ostlih talasa. Flot stako se radi u različitim debljinama od 4.6.8.10 mm i osnovno je staklo pri izradi ostalih stakala. Koristi se uglavnom za zastakljivanje prozora, vrata, staklenih bašta...


Staklopaket je element konstrukcije koji se sastoji iz paketa dva ili tri vrste stakla i između stakala prostor koji je hermetički zatvoren i ispunjen argonom.


Debljina jediničnog flot stakla je 4mm, zvučna izolacija 23dB, koeficijent sa vazduhom 5.8 W/m2K, propustljivost ultravioletnih zraka 69 dB, solarni faktor 86%,svetlopropustljivost 90%, refleksije 8%.

staklarski pogon

 

 

 

 

 

Niskoemisiono staklo (SunGuard Climaguard Solar) je vrsta stakla sa niskim koeficijentom emisije. Staklo je presvučeno mekim filmom, tankim metalik filmom koji pruža propustljivost i refleksiju svetlosti, a smanjuje reflektuju toplotu u pravcu njenog izvora. To znači da leti u slučaju visokih temperatura sprečava ulazak toplote spolja, a zimi zadržava toplotu unutar prostorije. Niskoemisiono staklo sa mekim filmom je konstruisano tako da propusta svetlost i kratkotalasnu infra crvenu energiju a reflektuje inrfracrvene zrake nazad u prostoriju. Na ovaj način smanjujemo toplotne gubitke i značajno štedi el.energiju i štiti prostor od dejstva štetnih UV zraka.

Visokoenergetsko staklo (Climaguard Solar) je vrsta ravnog stakla na kojem je nanesan jako fini premaz radi dobijanja posebnih karakteristika. Ovaj premaz ili film moze biti providan ili u boji. Visoko energetsko staklo je razvijeno za zaštite od sunca odnosno toplote koju dobijamo od sunčevih zraka. Potreba za ovom vrstom stakla se javila sa pojavom sve vecih staklenih površina odnosno fasada. Pri exsplataciji takvih zgrada je uočeno da se za hlađenje trošilo mnogo više sredstava nego za zagrevanje. Visoko energetsko staklo sa mekim filmom dozvoljava prolaz 25-45% sunčeve energije.

Kaljeno staklo se proizvodi u pogonu i mašini koja zagreva staklo do 650 stepeni, a zatim naglo hladi celom površinom stakla na temperaturi od 200-300 stepeni. Ceo proces se zove kaljenje. Kaljeno staklo za razliku od običnog je otpornije na udarce i to do 5 puta. Karakteristično za kaljeno staklo je i kada dođe do pucanja ono se raspršti u hiljade sitnih komadića koji nemogu da nanesu ozbiljne povrede osobama u blizini. Kada se završi ceo proces kaljenja to staklo se više ne može naknadno dorađivati ili bušiti. Zato je pre procesa kaljenja neophono izvršiti svu potrebnu obradu pa pustiti staklo u mašinu za kaljenje. Kaljeno staklo ima veoma široku primenu: tuš-kabine ili pregrade, staklena vrata bez okvira kao i zastakljivanje terasa.

Laminirano stako je vrsta sigurnosnog stakla u paketu od dva ili više stakla od kojih jedno ili dva su presvučeni PVB folijom (polyvinilbutyral). Ovim paketom dobijamao sigurnost stakla koje u slučaju pucanja folija zadržava da se komadići stakla nebi rasprštali i doprinela povredi. Laminirana stakala se koriste kao neprobojne brane od metka. Laminirana stakla u paketu se rade uvek iste debljine, imaju dobru čvrstoću, visoki stepen UV zaštite i dobru izolaciju. Laminirana stakla se koriste i za izradu termo panela za bolju zvučnu izolaciju.


Laminirano kaljeno staklo se koristi u izradi staklenih podova, podne obloge kao i ograda i gazišta na stepenicama.

Na donjoj tabeli su prikazane neke kombinacije stakala u termopanu kao i nihove karakteristike.

 

Komentari(1)
Napiši komentar
vinka milić
23.02.2016 18:05
Poštovani,
zanima me da li radite kaljena stakla za kuinje?
S postovanjem Odgovori
Ostavi komentar
Ime i prezime
E-mail
Komentar
Zbog spama unesi kod :

Vrsta staklopaketa

Dimenzija (mm)

Koeficijent
prolaza
toplote
Ug(W/m2K)

Zvucna
izolacija
Rw(Db)

Propustljivost
ultravioletnih
zraka
Uv(%)

Solarni
faktor
(%)

Propustljivost
svetlosti
(%)

Refleksija
(%)

Float

4

5.8

23

69

86

90

8

Float/Float

24

2.7

30

54

77

81

15

Float/
Niskoemisiono

24

1.4

30

34

62

79

12

Visokoenergetsko/
Float

24

1.3

30

25

42

66

26

 

32

1.0

32

15

38

60

29

Visokoenergetsko

36

0.9

32

15

38

59

29

Float

40

0.8

35

15

38

60

29

Niskoemisiono

44

0.7

35

15

38

60

29

 

51

0.7

35

15

38

60

29

 

32

1.1

32

20

49

71

15

Niskoemisiono

36

0.9

32

20

49

71

15

Float

40

0.8

35

20

49

71

15

Niskoemisiono

44

0.8

35

20

49

71

15

 

51

0.7

35

19

49

71

Putem Google pretrage
Putem društvenih mreža
Preporuka prijatelja
Reklama na drugom sajtu
Ostalo
Rezultati
poziv