Profili za izradu PVC stolarije - Profine Trocal 88+mm

trocal 88+ pvc profil

Sa sve strožim zahtevima za štednjom energije u pogonima Profine razvijen je profil TROCAL 88+ za izradu prozora i vrata. PVC prozori izrađeni ovim sistemom profila zadovoljavaju naj strože zahteve energetske efikasnosti. Dubina ugradnje je 88 mm ovako širok profil sa dodatnim čeličnim ojačanjem nam daje statički vrlo stabilan profil kojim možemo da zastaklim

o jako velike površine. Ovaj sistem TROCAL 88+ dozvoljava zastakljivanje termopaketom do 44mm (4+16+4+16+4). Ovakim termopaketom sa tri stakla je moguće postići veoma impresivne koeficijente stakla od 0.5 W/m2K. Prozor izrađen od TROCAL 88+ profila sa troslojnim termopan staklom može imati koeficijent energetske efikasnost od 0.8 W/m2K . Ovaj koeficijent e.e. nam obezbeđuje da prozor izrađen od ovog sistema profila možemo koristiti za izradu pasivnih kuća. Sam profil je sa elegantnim i uskim linijama njime je moguće izraditi kako prozore tako i velike staklene površine zbog svoje širine i statičke stabilnosti. pvc profil trocal 88 mm Pored dve gume za dihtovljanje kod TROCAL 88+ profila imamo i srednji dihtung koji obezbeđuje dodatnu zaštitu i obezbeđuje savršeno dihtovanje prozora napravljenih od Profine Trocal 88+ profila. Iz estetskih razloga da bi profil bio što elegantniji dihtung gume su u sivoj boji. Sam profil ima šest komora i energetsku vrednost od 1.1W/m2K sa čelikom pa sve do 0.8 W/m2K bez ojačanja sa termo umetcima što zadovoljava najstrožije zahteve za energetsku efikasnost objekata. Profine je za ovaj sistem profila razvio i dodatne profile kojima možemo zadovoljiti i naj izbirljive zahteve kupaca.


Prednosti serije TROCAL 88+ su sledeće: 


  • Dubina 88mm ugradnje
  • U-vrednost 0.8 W/m2K
  • Zastakljivanja do 44mm
  • Moderan dizajn, kose površine i zaobljene unutrašnje i spoljne ivice
  • Tri dihtung-gume sive boje


poziv